Skip to content Skip to footer

Warehouse and logistic coordinator | Koordynator ds. magazynu i logistyki

Teodor Chojecki

Koordynator Magazynu i Logistyki w firmie Extendo Polska odpowiada za skuteczną dystrybucję kłonic do przewozu drewna. Zarządza przyjęciem, przechowywaniem i wysyłką towarów, dbając o płynność procesów i wysoką precyzję.
Koordynuje i kontroluje zapasy oraz dąży do utrzymania efektywności logistycznej. Dzięki Teodorowi, firma osiąga doskonałość operacyjną i zadowolenie klientów z terminowych dostaw.

Biography

Koordynator Magazynu i Logistyki w firmie Extendo Polska odpowiada za skuteczną dystrybucję kłonic do przewozu drewna. Zarządza przyjęciem, przechowywaniem i wysyłką towarów, dbając o płynność procesów i wysoką precyzję. Koordynuje i kontroluje zapasy oraz dąży do utrzymania efektywności logistycznej. Dzięki Teodorowi, firma osiąga doskonałość operacyjną i zadowolenie klientów z terminowych dostaw.

Formularz kontaktowy

    Translate »